Stanisław Ościkowicz

From Rodovid PL

Osoba:214180
Ród Ościkowicze
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Stanisław Ościkowicz
Inne imiona Stankus
Rodzice

Krystyn Ościk (Oscik, Ostyk, Ostik) [Ościk] b. 1363 d. 1442

Notatki

Ościkowicze, także Ościk, Ostikowicze – ród litewski herbu Trąby, spokrewniony z Radziwiłłami.

Założycielem rodu był Stanisław Ościkowicz zwany Stankiem. Był on synem Ościka, od którego pochodzi nazwisko rodu, a bratem Radziwiłła, założyciela litewskiego rodu magnackiego Radziwiłłów. O Stanku wiadomo niewiele, dopiero na temat jego syna Hrehorego i jego potomków pojawiają się w źródłach liczne informacje.

Ościkowicze zajmowali ważne stanowiska zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Hrehory Stanisławowicz pełnił urząd wojewody trockiego, zaś jego syn Stanisław połockiego. Z kolei drugi z synów Hrehorego Juri był marszałkiem królewskim. Ostatnim przedstawicielem rodu był sędzia ziemski wileński w latach 1608–1609 Jan Ościkowicz.


Od dziadków do wnuków

Dziadkowie
Syrpuć
urodzenie: 1340?
śmierć: 1400?
Dziadkowie
Rodzice
Dorgi
śmierć: > 1401
Krystyn Ościk (Oscik, Ostyk, Ostik)
urodzenie: 1363, Trakai
śmierć: 1442
Rodzice
 
== 3 ==
Radziwiłł Ościkowicz (Radziwiłł)
urodzenie: 1384?, Wilno
śmierć: 1477, Wilno
== 3 ==

Odsłonięć
W innych językach