Offka Kurozwęcka

From Rodovid PL

Osoba:927833
Ród Kurozwęccy
Płeć Kobieta
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Offka Kurozwęcka
Rodzice

Dobiesław z Kurozwęk, Grzybowa, Michałowa, Młodzów, z Szańca i z Zalesia Kurozwęcki [Kurozwęccy]

Lista wydarzeń

ślub: Jan z Birkowa Chrzelowski [Chrzelowscy]

Notatki

Z dzieci jego córka Offka pozwała w 1446r. stryjenkę Mikołajową o 2.000 grzywien skarbu po stryju, w 1450r. proces ten przegrała, w 1466r. była żoną Jana z Birkowa Chrzelowskiego, pozwała synów Krzesława z Kurozwęk o 500 grzywien dochodów z jej dóbr Skąpe, Wola Skępska, Przybradów, Czestków, Kietlina i Łagiewniki, które ojciec ich posiadał, gdy siłą przejął nad nią opiekę prawną.


Od dziadków do wnuków

Odsłonięć