Jan z Birkowa Chrzelowski

From Rodovid PL

Osoba:927835
Ród Chrzelowscy
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Jan z Birkowa Chrzelowski

Lista wydarzeń

ślub: Offka Kurozwęcka [Kurozwęccy]

Notatki

Z dzieci jego córka Offka pozwała w 1446r. stryjenkę Mikołajową o 2.000 grzywien skarbu po stryju, w 1450r. proces ten przegrała, w 1466r. była żoną Jana z Birkowa Chrzelowskiego, pozwała synów Krzesława z Kurozwęk o 500 grzywien dochodów z jej dóbr Skąpe, Wola Skępska, Przybradów, Czestków, Kietlina i Łagiewniki, które ojciec ich posiadał, gdy siłą przejął nad nią opiekę prawną.


Od dziadków do wnuków

Odsłonięć