Stefan Kovaliv (Ковалів) b. 25 grudzień 1848 d. 26 kwiecień 1920

From Rodovid PL

Osoba:961356
Ród Kovaliv
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Stefan Kovaliv
Inne nazwiska Ковалів
Rodzice

Mychajło Kovaliv (Ковалів) [Kovaliv]

Wiki-strona [[1]]

Lista wydarzeń

25 grudzień 1848 urodzenie: Bronica k. Drohobycza

narodziny dziecka: Stefan Kovaliv (Ковалів) [Kovaliv]

26 kwiecień 1920 śmierć: Borysław

Notatki

Stefan Kovaliv (1848–1920).

Urodził się we wsi Bronica rejonu drohobyckiego. Mieszkał i pracował w Borysławiu.

Pisarz, pedagog, autor podręczników szkolnych. Zajmuje czołowe miejsce wśród pisarzy drugiej połowy XIX wieku. Przyjaźnił się z Iwanem Franką.

Dzieła

Твори Стефана Коваліва

Книги

1. Ковалів С. М. Твори [Текст] / С. М. Ковалів ; упорядк., підгот. текстів, вст. ст., прим. і словник В. М. Лесина, С. І. Дігтяра. – К. : Держлітвидав УРСР, 1958. – 722 с.

2. Ковалів С. Вибрані оповідання [Текст] / С. Ковалів ; упоряд., вст. ст. та пояснення слів В. М. Лесина. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1952. – 247 с.

3. Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи [Текст] : (з недрук. спадщини) / Стефан Ковалів ; підгот. текстів та упорядк. М. Івасенка ; наук. конс. і ред. М.Шалата. – Львів : Кобзар, 2003. – 190 с.

Твори в збірках і періодиці

4.Ковалів С. В останній лавці ; Хрущі [Текст] : оповідання / Степан Ковалів // Веселка : антологія укр. літ. для дітей : в 3 т. / упорядк., літ.-крит. нариси Б.Й.Чайковського ; передм. І. І. Пільгука. – К., 1984. – Т. 1 : Твори дожовтневого періоду. – С. 352–362.

5. Ковалів С. Олекса Щупак ; Заміть [Текст] : оповідання ; кор. біографія / С.Ковалів // Антологія українського оповідання : в 4 т. / упоряд. та біогр. довідки М. М. Шумила. – К., 1960. – Т. 1: Українське оповідання дожовтневого періоду / ред. тома О. І. Білецький ; авт. вст. ст. П. Й. Колесник. – С. 550–556.

6. Ковалів С. "Сміття сли не замів перед собою, то з певністю єго не лишив за собою" [Текст] : [цитата до вірша Є. Титикайла «Ковалів пише Бориславські оповістки»] / Стефан Ковалів // Титикайло Є. Сонети : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2008. – С. 82.

Епістолярна спадщина Стефана Коваліва

7. До Івана Франка [Текст] : лист від 8/9 1903, Борислав // Оповідання. Казки. Листи : (з недрук. спадщини) / Стефан Ковалів. – Львів, 2003. – С. 166–168.

8. Листи Стефана Коваліва до Івана Франка [Текст] // Горак Р. Стефан Ковалів : до 150-річчя від дня народж. / Р. Горак. – Трускавець, 1998. – С. 117–120.

9. Листи Стефана Коваліва до Осипа Маковея [Текст] // Горак Р. Стефан Ковалів : до 150-річчя від дня народж. / Р. Горак. – Трускавець, 1998. – С.120–126.

Про Стефана Коваліва

10. Власюк А. У Бориславі забули про Стефана Коваліва [Текст] / А. Власюк // Високий замок. – 2008. – 25 груд. – Вкладка.

11. Гетьман В. Борець за освіту народну [Текст]: до 120-річчя з дня народж. С.М.Коваліва / В. Гетьман // Рад. слово. – 1968. – 25 груд.

12. Гетьман В. Звикай до праці змолоду [Текст] : пед. погляди укр. письменника і педагога С. М. Коваліва / В. Гетьман // Рад. освіта. – 1979. – 3 січ.

13. Гетьман В. Освітня діяльність і педагогічні погляди Степана Коваліва [Текст] : [монографія] / В. Гетьман ; упоряд. Н. Калита ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : ДДПУ, 2006. – 86 с.

14. Гетьман В. Ф. Педагог-демократ [С. М. Ковалів] [Текст] / В. Ф. Гетьман // Рад. слово. – 1988. – 24 груд.

15. Гетьман В. Ф. Педагог-демократ і письменник С. М. Ковалів про народного вчителя [Текст] / В. Ф. Гетьман // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб. – К.,1965. – Вип. 2 : Питання теорії і практики навчання і виховання та іст. освіти на Україні. – С. 125–130. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Гетман В. Ф. Педагог-демократ и писатель С. М. Ковалив о народном учителе [Текст] : резюме / В. Ф. Гетман // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб. – К.,1965. – Вип. 2 : Питання теорії і практики навчання і виховання та іст. освіти на Україні. – С. 171–172. – Текст рос. мовою.

17. Гнатюк М. Учитель життя людського [Текст] / М. Гнатюк // Дзвін. – 1992. – № 7-8. – С. 131–136. Про творчий шлях Стефана Коваліва– письменника, педагога, знавця людських душ.

18. Горак Р. Стефан Ковалів [Текст] : до 150-річчя від дня народж. / Р. Горак. – Трускавець, 1998. – 126 с. – (Франкова криниця).

19. Горак Р. Стефан Ковалів [Текст] : до 150-річчя від дня народж. / Р. Горак // Літературна Україна. – 1999. – 22 квіт. – С. 7.

20. Дзьобан С. Він писав про «Галицьку Каліфорнію» [Текст] : [про невідом. твір західноукр. письменника-демократа С. Коваліва] / С. Дзьобан, О. Петраш // Вітчизна. – 1973. – № 11. – С. 185–189.

21. Довгалюк П. М. Ковалів Степан Михайлович (літ. псевд. - Стефан П'ятка, Плескачка, Дроздишин та ін.) (25.12.1848–26.04.1920) [Текст] : укр. письменник демокр. напряму / П. М. Довгалюк // Українська радянська енциклопедія ; гол. ред. М. П. Бажан. – 2-е вид. – К., 1980. – Т. 5 : Кантата – Кулики. – С. 247. – Бібліогр. в кінці ст.

22. Євшан М. Стефан Ковалів [Текст] / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; упоряд. передм. та прим. Н. Шумило. – К., 1998. – С. 216–219.

23. Завадка, Б. В. Ковалів Степан Михайлович (пс.: Дрозд, Дроздишин, Стефан П'ятка, Плескачка, Естко та ін.) (25.12.1848-26.04.1920) [Текст] : письменник, освіт. діяч, автор шк. підручників, публіцист / Б. В. Завадка // Енциклопедія історії України / гол. ред. ради В. М. Литвин. – К., 2007. – Т. 4 : Ка–Ком. – С. 384. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Івасенко М. Стефан Ковалів [Текст] : післяслово / Михайло Івасенко // Оповідання. Казки. Листи [Текст] : (з недрук. спадщини) / Стефан Ковалів. – Львів, 2003. – С. 187.

25. Ковалив Степан Михайлович (1848-1920) [Текст] : укр. писатель // Большая советская энциклопедия / глав. ред. А. М. Прохоров. – М., 1973. – Т.12 : Кварнер – конгур. – С. 358. – Текст рос. мовою. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Ковалів Степан (1848–1920) [Текст] : письм. родом з Дрогобиччини // Енциклопедія українознавства : слов. частина 3 / гол. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів,1994. – Т. 3 : Зернове – Кропивницький. – Перевид. в Україні. – С. 1061.

27. Ковалів Ю. С. Спогади про Степана Коваліва [Текст] / Ю. С. Ковалів // Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів, 1952. – С. 23–24.

28. Колінько Н. Світ дитинства в творчості Степана Коваліва [Текст] / Н.Колінько // Укр. літ. в загальноосв. шк. – 2000. – № 1. – С. 45–51.

29. Кравець О. До 150-річчя від дня народження Степана Коваліва [Текст] / О.Кравець // Галицька зоря. – 1998. – 29 лип. – С. 3.

30. Лесин В. М. Літописець дореволюційного Борислава [Стефан Ковалів] [Текст] / В. М. Лесин, С. І. Дігтяр // Твори / С. Ковалів. – К., 1958. – С. 3–33.

31. Лесин В. М. Степан Ковалів (1848-1920) [Текст] / В. М. Лесин // Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів, 1952. – С. 3–22.

32. Маковей О. Стефан Ковалїв [Текст] : [літ.-крит. нарис] / Осип Маковей // Літературно-науковий вістник / ред. комітет: В.Гнатюк, М. Грушевський, І.Франко. – У Львові, 1900. – Кн. 8 (за серп.). – С. 81–91. – Рідкісне видання. – Текст укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії.

33. Мосіяшенко В. А. Степан Михайлович Ковалів (1848–1920) [Текст] / В.А.Мосіяшенко // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми, 2005. – С. 129.

34. Паньків І. Вчитель «Галицької Каліфорнії» [Текст] : [про С. Коваліва] / І.Паньків // Галицька зоря. – 1992. – 24 груд.

35. Пастух Р. Учитель, письменник, патріот [Текст] : [про Стефана Коваліва] / Р.Пастух // За вільну Україну. – 1999. – 16 січ. – С. 2.

36. Петраш О. Поет галицької Каліфорнії [Текст] : [про Стефана Коваліва] / О.Петраш // Вітчизна. – 1958. – № 12. – С. 205–207.

37. Петраш О. Стефан Ковалів [Текст] : [до 110-річчя з дня народж.] / О.Петраш // Література в школі. – 1958. – № 6. – С. 89–90.

38. Пільгук І. Квіти рідної землі [Текст] : [передмова] / Іван Пільгук // Веселка : антологія укр. літ. для дітей : в 3 т. / упорядк., літ.-крит. нариси Б.Й.Чайковського; передм. І. І. Пільгука. – К., 1984. – Т. 1 : Твори дожовтневого періоду. – С. 8–20. На С. 16 згадується Степан Ковалів.

39. Романишин І. Свято в Брониці [Текст] : громадськість урочисто відзначила 140-річчя з дня народж. письменника-педагога Стефана Коваліва / І.Романишин // Рад. слово. – 1988. – 30 груд.

40. Сов'як П. В. З дітьми і для дітей. Стефан Ковалів – педагог [Текст] / П.В.Сов'як. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 24 с.

41. Соловка О. Архів Стефана Коваліва із колекції музею "Дрогобиччина" [Текст] / Оксана Соловка // Борислав: минуле і сучасне : зб. ст., повідом. та доповідей / упоряд. О. В. Микулич. – Дрогобич, 1998. – С. 37–39.

42. Стеблій Ф. Духовний П'ємонт українців [Текст] / Феодосій Стеблій // Львівщина : іст.-культ. та краєзн. нариси / заг. ред. та упоряд. Ю. Бірюльов ; передм. Р. Лубківський]. – Львів, 1998. – С. 205–222. – Бібліогр. в кінці ст. На С. 219 згадується Степан Ковалів.

43. Титикайло Є. Не втратити, не загубити [Текст] : [про борислав. назви-топоніми, говірки бойків] / Євген Титикайло // Трагічні пам'ятники : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2007. – С. 65–69. На С. 65 згадується Стефан Ковалів.

44. Титикайло Є. Перший урок з літератури [Текст] : [бувальщина про укр. письм. Стефана Коваліва та його оповідання "Дрогобицький Найда"] / Євген Титикайло // Трагічні пам'ятники : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2007. – С. 34.

45. Титикайло Є. Трагічні пам'ятники [Текст] : [про вчителя-філол. Ореста Лобанціва, директ. Ясеницької школи] / Євген Титикайло // Трагічні пам'ятники : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2007. – С. 41–45. На С. 41, 42, 45 згадується Стефан Ковалів.

46. Титикайло Є. Як Ковалів став... поетом [Текст] : [бувальщина про укр. письм. Стефана Коваліва] / Євген Титикайло // Трагічні пам'ятники : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2007. – С. 35.

47. Франко І. «С. Ковалів належить до тих талантів, яких не постидались би ні одна, далеко багатша від нашої, література» [Текст] : цитата / Іван Франко // Оповідання. Казки. Листи : (з недрук. спадщини) / Стефан Ковалів. – Львів, 2003. – С. 187.

48. Чайковський Б. Й. Степан Ковалів [Текст] : літ.-крит. нарис / Б.Й.Чайковський // Веселка : антологія укр. літ. для дітей : в 3 т. / упорядк., літ.-крит. нариси Б. Й. Чайковського ; передм. І. І. Пільгука. – К., 1984. – Т. 1 : Твори дожовтневого періоду. – С. 350–352.

49. Шалата М. Невідоме з творчості С. Коваліва [Текст] / Михайло Шалата // Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи : (з недрук. спадщини) / Стефан Ковалів. – Львів, 2003. – С. 3–12.

50. Шалата О. Педагогічна «Робінзонада» Стефана Коваліва [Текст] / Олег Шалата // Філологічний збірник : наук. праці / ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 1998. – Вип. 1 / відп. за вип. В. Винницький. – С. 267–274.

Стефан Ковалів в художній літературі

51. Титикайло Є. Вулиця Коваліва [Текст] : вірш, присв. укр. письм. Стефану Коваліву / Євген Титикайло // Тривожні громи : поезії / Євген Титикайло. – Львів, 1986. – С. 32.

52. Титикайло Є. Вулиця Коваліва [Текст] : вірш, присв. укр. письм. Стефану Коваліву / Євген Титикайло // Сонети : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2008. – С. 63.

53. Титикайло Є. Ковалів пише Бориславські оповістки [Текст] : вірш, присв. укр. письм. Стефану Коваліву / Євген Титикайло // Сонети : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2008. – С. 82.

54. Титикайло Є. Роздуми над могилою С. Коваліва [Текст] : вірш, в якому згадується маловід. повість С. Коваліва "З грамоти пропащих", напис. в 1895 р. і досі, крім місцевої преси, ніде не друкована / Євген Титикайло // Сонети : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2008. – С. 86.

55. Титикайло Є. Стефан Ковалів [Текст] : вірш / Євген Титикайло // Тривожні громи : поезії / Євген Титикайло. – Львів, 1986. – С. 43.

56. Титикайло Є. Стефан Ковалів [Текст] : вірш / Євген Титикайло // Сонети : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2008. – С. 61.

57. Титикайло Є. Франко відвідує Коваліва у Бориславі [Текст] : вірш, присв. укр. письм. Стефану П'ятці [літ. пс. Стефана Коваліва] / Євген Титикайло // Сонети : зб. поезій / Євген Титикайло. – Дрогобич, 2008. – С. 74.

Odnośniki


Od dziadków do wnuków

Rodzice
Rodzice
 
== 2 ==
Stefan Kovaliv (Ковалів)
urodzenie: 25 grudzień 1848, Bronica k. Drohobycza
śmierć: 26 kwiecień 1920, Borysław
== 2 ==
Dzieci
Dzieci
Wnuki
Ivan Kovaliv (Ковалів)
urodzenie: 2 maj 1916, Podkamień, Galicja
śmierć: 5 maj 1987, Toronto, Kanada
Wnuki

Odsłonięć
Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»
W innych językach