Rodzina: Andrzej z Ossolina i Balic + Katarzyna Osmólska (z Prawiednik)