Rodzina: Krzesław (Przecław) Lanckoroński + Jan Podlodowski

W innych językach