Rodzina: Piotr z Przyciszowa, z Mirowa + Agnieszka z Kobylan

W innych językach