Krystyn Ościk (Oscik, Ostyk, Ostik) b. 1363 d. 1442

From Rodovid PL

Osoba:214176
Ród Ościk
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Krystyn Ościk
Inne nazwiska Oscik, Ostyk, Ostik
Rodzice

w Syrpuć [?] b. 1340? d. 1400?

Wiki-strona wikipedia:pl:Krystyn_Ościk_z_Kiernowa

Lista wydarzeń

1363 urodzenie: Trakai

narodziny dziecka: Stanisław Ościkowicz [Ościkowicze]

narodziny dziecka: Bartłomiej Ościkowicz [Ościkowicze]

narodziny dziecka: Mikołaj Ościkowicz [Ościkowicze]

1384? narodziny dziecka: Wilno, Radziwiłł Ościkowicz (Radziwiłł) [Ościk] b. 1384? d. 1477

1442 śmierć:

Notatki

Ościkowicze, także Ościk, Ostikowicze – ród litewski herbu Trąby, spokrewniony z Radziwiłłami.

Założycielem rodu był Stanisław Ościkowicz zwany Stankiem. Był on synem Ościka, od którego pochodzi nazwisko rodu, a bratem Radziwiłła, założyciela litewskiego rodu magnackiego Radziwiłłów. O Stanku wiadomo niewiele, dopiero na temat jego syna Hrehorego i jego potomków pojawiają się w źródłach liczne informacje.

Ościkowicze zajmowali ważne stanowiska zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Hrehory Stanisławowicz pełnił urząd wojewody trockiego, zaś jego syn Stanisław połockiego. Z kolei drugi z synów Hrehorego Juri był marszałkiem królewskim.

Ostatnim przedstawicielem rodu był sędzia ziemski wileński w latach 1608–1609 Jan Ościkowicz.


Od dziadków do wnuków

Odsłonięć