Dobiesław z Kurozwęk, Grzybowa, Michałowa, Młodzów, z Szańca i z Zalesia Kurozwęcki

From Rodovid PL

Osoba:927831
Ród Kurozwęccy
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Dobiesław z Kurozwęk, Grzybowa, Michałowa, Młodzów, z Szańca i z Zalesia Kurozwęcki
Rodzice

Krzesław Kurozwęcki [Kurozwęcki] d. 1392

Małgorzata ? (Kurozwęcka) [?]

Lista wydarzeń

narodziny dziecka: Offka Kurozwęcka [Kurozwęccy]

Notatki

DOBIESŁAW Z KUROZWĘK, Grzybowa, Michałowa, Młodzów, z Szańca i z Zalesia, syn Krzesława z Chodowa i Małgorzaty, podstarości krakowski 1426 i 1432r., burgrabia krakowski 1433r. Po śmierci dziadka Dobiesława kasztelana krakowskiego część Kurozwęk przeszła w jego ręce jako syna zmarłego w 1392r. Krzesława z Chodowa. Dobiesław po raz pierwszy pojawił się jako ich właściciel w 1398r. kiedy procesował się w sądzie sandomierskim z Jakuszem ze Sprowy o wyrządzoną szkodę. Drugą część posiadał kolejny syn Krzesława Mikołaj. Z braćmi Mikołajem i Henrykiem sprzedał w 1393 i 1397r. place w Krakowie miastu, w 1400r. procesował się z bratem Janem i dał ekwikcję na Kurozwękach bratu Mikołajowi, w 1403r. oprawił żonie Dzichnie 600 grzywien posagu i wiana na Kurozwękach, Poniku i Czyrnicy, a w 1405r. zabezpieczył posag żonie Wichnie, który to zapis ponowił w 1420r. po uskutecznionym podziale dóbr z braćmi. Odbił pozew Małgorzaty Trojanowej z Grabowa o Kurozwęki w 1405r., dowiódł w 1420r., że Stawiska i Młyniska po dziadzie i bracie od 40 lat trzymają. Z dzieci jego córka Offka pozwała w 1446r. stryjenkę Mikołajową o 2.000 grzywien skarbu po stryju, w 1450r. proces ten przegrała, w 1466r. była żoną Jana z Birkowa Chrzelowskiego, pozwała synów Krzesława z Kurozwęk o 500 grzywien dochodów z jej dóbr Skąpe, Wola Skępska, Przybradów, Czestków, Kietlina i Łagiewniki, które ojciec ich posiadał, gdy siłą przejął nad nią opiekę prawną. Dobiesław syn Krzesława posiadał także należącą do klucza kurozwęckiego wsie Bardo, Zalesie oraz Grzybów.


Od dziadków do wnuków

Odsłonięć