Rodzina: Mikołaj Wrzód Lubelczyk Kurozwęcki + Ewa z Rytwian