Rodzina: Jan Karol Czartoryski + Anna Zebrzydowska