Ród:Przezdzieccy

From Rodovid PL

Przezdzieccy, Przeździeccy – polski ród szlachecki, herbu Roch III. Posiadali tytuł hrabiowski, który otrzymał 24 grudnia 1843 roku Konstanty Przeździecki. Ród był spokrewniony między innymi z Tyzenhauzami, Sapiehami, Plater-Zyberk, Ogińskimi, Radziwiłłami. W 1997 roku Przeździeccy odzyskali pałac w Policznej. Istnieje też ród Przeździeckich herbu Prus.

Spis treści

[edytuj] Znani przedstawiciele rodu

[edytuj] Kobiety

[edytuj] Mężczyźni

 • Aleksander Narcyz Przezdziecki (1814-1871), czołowy mediewista warszawski okresu międzypowstaniowego, wydawca źródeł historycznych.
 • Antoni Józef Przeździecki (1906-1945), ostatni właściciel dóbr Policzna, zamordowany przez NKWD w ZSRR w Zagłębiu Donbas.
 • Antoni Tadeusz Przezdziecki (ur. 1718 – zm. 28 marca 1772), podkanclerzy litewski od 1764, referendarz wielki litewski od 1752, podczaszy wielki litewski od 1750, pisarz wielki litewski od 1739
 • Aleksander Przeździecki (ok. 1665-1733/34), kasztelan inflancki.
 • Franciszek Przezdziecki (1782-1837).
 • Jan Aleksander Stanisław hr. Przezdziecki (1877-1944), ostatni właściciel majątków Rakiszki i Abele.
 • Karol Dominik Przeździecki (1782–1832), pułkownik wojska polskiego
 • Konstanty Przeździecki (1782-1856), marszałek szlachty guberni podolskiej, tajny radca stanu.
 • Konstanty Gabriel Kazimierz Przezdziecki (1879-1966), pułkownik kawalerii, właściciel dóbr Woropajewo.
 • Konstanty Leon Michał Przeździecki (1846-1897), mecenas sztuk i nauk, założyciel Pogotowia Ratunkowego.
 • Michał Przezdziecki (1747–1799), poseł z województwa podolskiego na Sejm Czteroletni 1790-1792 , starosta piński w 1772 roku, starosta błudeński i wójt miński.
 • Mikołaj Władysław Przezdziecki (1620-1683), kasztelan nowogrodzki.
 • Rajnold Franciszek Feliks Przezdziecki (1884-1955), dyplomata, historyk, ostatni właściciel pałacu przy ul.Foksal w Warszawie i pałacu w Postawach.
 • Stefan Józef Leon Przeździecki (1879-1932), dyrektor Gabinetu Ministra i Protokołu Dyplomatycznego.
 • Wacław Jan Przeździecki (ur. 15 lipca 1883, zm. 29 czerwca 1964) – generał brygady Wojska Polskiego (bliższa genealogia nieznana).

[edytuj] Archiwum Przezdzieckich

 • Archiwum Przezdzieckich. Archiwum składa się z akt dotyczących praw posiadania własności dóbr Szemetowszczyzna, Spiahła i in., a także akt posiadania dóbr Czarny Ostrów na Podolu przez Wiśniowieckich i Ogińskich oraz ich nabycie przez Przezdzieckich, z akt innych posiadłości, głównie na Mazowszu i Podlasiu, w tym szczątki akt Hylzenów i Mostowskich. Znajdują się tu listy, głównie z lat 1848-71, do Aleksandra Przezdzieckiego i jego syna Konstantego od różnych osobistości: Joachima Lelewela, Edwarda Rastawieckiego, Heleny Modrzejewskiej, Aleksandra Dumasa syna, Tytusa Działyńskiego i in. Archiwum dzieli się na następujące części: Archiwum Szemetowskie; Archiwum Czarnoostrowskie; Akta majątkowo-gospodarcze; Korespondencja Przezdzieckich.

[edytuj] Biblioteka Przezdzieckich

 • Biblioteka Przezdzieckich. W 1842 roku Aleksander Przeździecki założył w Czarnym Ostrowie na Podolu bibliotekę. Była to jedna z trzech przedwojennych bibliotek ordynackich.
 • W 1852 roku Aleksander Przeździecki zakupił w Warszawie dawny pałac Walickich i przebudował go według projektu Bolesława Podczaszyńskiego. Do nowej rezydencji przeniesiono również bibliotekę. 25 września 1939 roku, pałac wraz z biblioteką został spalony i zburzony. W 1940 roku ocalałe resztki zbiorów artystycznych i biblioteczno-archiwalnych zostały przeniesione do pobliskiej kamienicy, do mieszkania Leona Piwińskiego przy ul. Szczyglej 3. Pozostałości biblioteki były potajemnie udostępniane polskim naukowcom do września 1944 roku. W czasie Powstania warszawskiego kamienica spłonęła. Ocalała jedynie piwnica, z której ówczesny dyrektor biblioteki Zygmunt Wdowiszewski wraz z historykiem sztuki Zygmuntem Miechowskim ratował archiwa.
 • Nieliczne zachowane eksponaty, w tym część ordynackiego archiwum zostały przeniesione do Archiwum Głównego Akt Dawnych; fragment zbioru rękopisów z autografem Grażyny Adama Mickiewicza, trafił do Muzeum Literatury w Warszawie.

[edytuj] Mauzoleum Przezdzieckich

 • Przy kościele pw św. Piotra i Pawła w Warszawie na dawnym cmentarzu świętokrzyskim Maria hrabina Przeździecka wzniosła w latach 1886-1887 roku neogotyckie mauzoleum Przeździeckich projektu architekta z Tyrolu, Jerzego Wernera. Pochowany tam został jej mąż Aleksander Narcyz Przeździecki, ona sama, Stefan Józef Leon Przeździecki. Budynek został ciężko uszkodzony podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku. Po wojnie wypaloną kaplicę rozebrano. Materiał z rozbiórki przeniesiono na cmentarz Bródnowski i wybudowano z niego w latach 1957-60 według projektu Stanisława Marzyńskiego kościół Matki Boskiej Częstochowskiej (parafia św. Wincentego a Paulo w Warszawie).

[edytuj] Odnośniki (Linki)

W innych językach

Ród w innych językach

Polski
Przezdzieccy
Русский
Пшешздецкие
Пжездецкие
Пжездзецкие

Ród "Przezdzieccy" zawiera 13 osób.

Oto lista 13 pozycji, poczynając od numeru 1.
Zobacz (poprzednie 50) (następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Aleksander Narcyz Przezdziecki b. 1814 d. 1871
 2. * Antoni Tadeusz Przezdziecki b. 1718 d. 1772
 3. Gustaw Przezdziecki b. 1850 d. 1909
 4. Helena Anna Przezdziecka (Czetwertyńska) b. 1875 d. 1966
 5. Konstancja Przezdziecka (Chreptowicz)
 6. Konstanty Przezdziecki b. 1846 d. 1896
 7. Maria Ludivika Przezdziecka
 8. Michał Przezdziecki b. 1747 d. 1799
 9. Zofia Barbara Przezdziecka (Czetwertyńska) b. 1879 d. 1949
 10. Konstanty Przezdziecki b. 1782 d. 1856
 11. * Maria Przezdziecka b. 1850 d. 1929
 12. Maria Przezdziecka (Tyzenhauz)
 13. Helena Przezdziecka (Radziwiłł) b. 6 styczeń 1753 d. 1 kwiecień 1821

Zobacz (poprzednie 50) (następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Odsłonięć