Rodzina: Maurycy Lambert Poniatowski + Elżbieta Grabowska