Rodzina: Яків Григорович Гуменюк + Варвара Степанівна ?

W innych językach