Rodzina: Zygmunt Zaklika Czyżowski + Anna Koniecpolska