Rodzina: Бартей Сопрун + Наталка ?

From Rodovid PL

Rodzina:59

Rodzice

Бартей Сопрун [Сопруни] b. 1849? d. 1938

Наталка ? (Сопрун) [?] b. 1875 d. 1918

Dzieci

Бартей Сопрун + Наталка ?

Данило Сопрун [Сопруни] b. 1905 d. 1937

Іван Сопрун [Сопруни] b. 1909 d. 1965

Григор Сопрун [Сопруни] b. 1914

Бартей Сопрун

Параска Сопрун [Сопруни] b. 1924?W innych językach