Mikołaj Białucha z Michałowa Kurozwęcki b. 1370

From Rodovid PL

Osoba:627671
Ród Kurozwęccy
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Mikołaj Białucha z Michałowa Kurozwęcki
Rodzice

Krzesław Kurozwęcki [Kurozwęcki] d. 1392

Małgorzata ? (Kurozwęcka) [?]

Wiki-strona wikipedia:pl:Mikołaj_z_Michałowa

Lista wydarzeń

1370 urodzenie:

1400? narodziny dziecka: Małgorzata Michałowska Kurozwęcka Herbu Poraj [Kurozwęccy] b. 1400? d. 1435

Notatki

Mikołaj z Michałowa i Kurozwąk, Mikołaj Kurozwęcki, zwany "Białucha" (ok. 1370-1438) – wojewoda sandomierski, starosta i kasztelan krakowski.

Syn Krzesława Kurozwęckiego, bratanek Zawiszy Kurozwęckiego. Jako kasztelan krakowski dowodził oddziałami polskimi, które wraz z czeskimi sierotkami Jana Čapka z Sán podczas wojny polsko-krzyżackiej w 1433 r. dokonały najazdu na należące do państwa krzyżackiego Pomorze, docierając pod Gdańskiem do Bałtyku.

MIKOŁAJ Z MICHAŁOWA I KUROZWĘK zwany Białucha kasztelan wojnicki od 1399r., wojewoda sandomierski 1410r., kasztelan krakowski 1430r., starosta sieradzki 1410-1418, starosta krakowski 1418-1431 i 1432r. do śmierci w 1438r., hetman na wojnie z krzyżakami w 1433r., opiekun królestwa w ziemi krakowskiej w 1434r., syn Krzesława kasztelana sandomierskiego i Małgorzaty, wnuk Dobiesława przywódcy panów krakowskich, brat Henryka, Jana i Dobiesława. Wraz ze swym województwem i rodową chorągwią Porajów uczestniczył w wyprawie 1410r. na Grunwald, został powołany do ścisłej rady wojennej, po bitwie został mu nadany zamek w Brodnicy z bogatą zdobyczą. Był jednym z pełnomocników do układów z Zygmuntem Węgierskim w 1411r., zajmował wybitne stanowisko w radzie królewskiej. W 1433r. brał udział w wojnie z krzyżakami dowodząc w zastępstwie Jagiełły pospolitym ruszeniem Małopolski i Wielkopolski oraz zaciężnymi wojskami husyckimi. Podpisał konfederację korczyńską przy królu w 1438r., zmarł między 4 czerwca a 13 października 1438r. W 1393r. razem z braćmi Dobiesławem i Henrykiem sprzedał place w Krakowie rajcom krakowskim. W 1421r. oddał synom Andrzeja z Tenczyna dobra i zamek Tenczyński. Za pośrednictwem krewnych i przyjaciół ugodził się w 1423r. z córką Małgorzatą żoną Mikołaja Kmity z Wiśnicza i wypłacił jej 350 grzywien macierzyzny, a po śmierci swej przyznał do odbioru 600 grzywien na Szydłowie, 100 grzywien na Bronowicach i 500 grzywien na Bardzie, którą to wieś miał prawo wykupić syn jego, gdyby się go doczekał. Nabył w 1435r. Siedlce, Szczukomłoty i Kębłów, w 1438r. Owczary i Kocinę. Po ojcu odziedziczył gniazdo rodowe Kurozwęki i Michałów w ziemi sandomierskiej. Posiadał również Drogowle, Karniowice, Kolosy, Kuńczyce koło Michałowa, Łatnice, Skorczów i Skorocice. W 1409r. zapisał braciom Janowi z Góry i Dobiesławowi z Grzybowa Kurozwęki z zamkiem zachowując sobie dożywocie i zastrzegając skasowanie darowizny, gdyby doczekał się syna. Kupował także inne dobra, młyny, sołectwa, posiadał 2 kamienice w Krakowie. W 1437r. zapisał bratankowi Krzesławowi z Grzybowa 1/3 część majątku, a 2/3 córce Małgorzacie, żonie Mikołaja Kmity kasztelana przemyskiego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli możnowładztwa małopolskiego I połowy XV w. Większość czasu przebywał w bezpośrednim otoczeniu króla. Cieszył się zaufaniem Jagiełły, Witolda i Zbigniewa Oleśnickiego. Pierwszą jego żoną była Katarzyna Mężykówna (córka Małgorzata), drugą żoną od 1423r. była Katarzyna Melsztyńska córka Spytka Melsztyńskiego, wdowa po Januszu ks. mazowieckim (bezdzietni).


Od dziadków do wnuków

Odsłonięć