Kresław z Kurozwęk i Grzybowa Kurozwęcki b. 1444? d. 5 kwiecień 1503

From Rodovid PL

Osoba:927813
Ród Kurozwęccy
Płeć Mężczyzna
Imię i nazwisko (po urodzeniu) Kresław z Kurozwęk i Grzybowa Kurozwęcki
Rodzice

Krzesław Półtorabek z Kurozwęk i Grzybowa Kurozwęcki [Kurozwęccy] d. 1459

Ewa z Goszyc Czarna [Czarny] d. 1463

Wiki-strona wikipedia:pl:Krzesław_Kurozwęcki

Lista wydarzeń

1444? urodzenie: Wolbórz

5 kwiecień 1503 śmierć:

Notatki

Krzesław Kurozwęcki herbu Poraj (ur. 1440 – zm. 1503) – biskup kujawski, kanclerz wielki koronny.

Jego ojcem był Krzesław "Półtorabek" Kurozwęcki, kasztelan wiślicki i lubelski, starosta wielkopolski i piotrkowski, a bratem Stanisław Kurozwęcki, także kanclerz wielki koronny.

Odbył studia na Akademii Krakowskiej. W 1461 został kanonikiem włocławskim, w 1476 krakowskim. Był także dziekanem gnieźnieńskim i krakowskim. W 1493 został biskupem kujawskim. W swojej diecezji przeprowadził 3 synody, tępił zwolenników husytyzmu na swoim terenie. Równolegle pełnił ważne funkcje państwowe. W 1476 został pierwszym sekretarzem króla Kazimierza Jagiellończyka, a on 1483 pełnił funkcję kanclerza wielkiego koronnego. W 1490 posłował na Węgry w celu osadzenia na tamtejszym tronie królewicza Jana Olbrachta, będąc jednym z najbliższych jego współpracowników. W 1501 był jednym z możnych, którzy zmusili Aleksandra Jagiellończyka do wydania przywileju mielnickiego.

Był także protektorem Jana Łaskiego, późniejszego prymasa Polski, którego zatrudnił w swojej kancelarii i m.in. wysłał do Rzymu w misji uzyskania biskupstwa włocławskiego.

Kurozwęcki KRZESŁAW, Krzesław z Kurozwęk, ur. ok. 1444, zm. 5 IV 1503, Wolbórz, syn Krzesława, brat Piotra, Dobiesława i Stanisława, kanclerz wielki koronny i biskup kujawsko-pomorski; wielokrotnie poseł; stał na czele grupy polityków głoszących konieczność oparcia się króla na elitach szlacheckich przeciwko tradycyjnemu możnowładztwu; zwolennik polityki pokojowej, dążył do wewn. umocnienia państwa.


Od dziadków do wnuków

Odsłonięć